6.860,00 NOK

Art.nr.: 974280

Instrument for omfattende målinger av innendørs luftkvalitet i samsvar med VDI 6022 Del 3, ved kombinert måling av:

  • CO2-nivået
  • Lufttemperaturen
  • Luftfuktigheten
  • CO-nivået
  • Duggpunktet
  • Våttemperatur

Enheten egner seg for å sjekke effekten av klima- og ventilasjonssystemer i møte- og konferanserom, skoler, barnehager, osv.

Dette instrumentet måler også Karbonmonoksid (CO), eller kullos som det også kalles, hvilket er en giftig gass uten farge eller lukt. Karbonmonoksid dannes ved ufullstendig forbrenning, som vil si forbrenning av materiale der det er begrenset tilgang på oksygen. 

Langtidsmålinger kan utføres ved hjelp av den innebygde dataloggeren. Apparatets Mini USB knyttes til PC for analyse. Separat strømadapter er nødvendig og må kjøpes separat...

Tekniske detaljer finner du her...