14.990,00 NOK

Art.nr.: 76035-3

SR 500 är en batteridrevet vifte som sammen med filter og en godkjent ansiktsdel inngår i Sundströms vifteassisterede åndedretts-vernesystem. SR 500 kan anvendes som alternativ til filtermasker i alla tilfelle der slike anbefales. Viften utrustes med filter og den filtrerede luftes blåses via luftslangen, inn i ansiktsdelen. Overtrykkes som derved skapes forhindrer at urenheter trenger inn i masken.


SR570 er en moderne, innovativ designet ansiktsdel, med visir som kan vippes opp. SR570 og SR500 gir brukeren et komfortabelt og sikkert åndedrett- og øyevern. Behagelig svalende luftstrøm, - og skjeggvekst er uproblematisk.