3.970,00 NOK

Art.nr.: 51159

Dette er i prinsippet samme som art. nr. 51157 og 51158 men med digital metervisning med nullstilling av antall meter som er rullet av spolen. GFO Handspole 420 med 7,2 mm. glassfiberstang er et universalverktøy for feiing av røykrør og små og mellomstore skorsteiner opp til ca. Ø 200 mm. Kan brukes fra tak eller som oppstøter. Håndspolen er utviklet for bruk sammen med stjernekoster, men det går også fint å bruke vanlige, ikke for stive, oppstøterkoster med 3/8 gjenger.
Friløpsbremsen innstilles til ønsket virkning. Bremsen må være innstilt akkurat så hardt at stangen ikke løper ut av egen kraft. Er du uheldig og knekker stangen, finnes løse gjengestykker eller ny stang som reservedeler.
Til tyngre jobber og 9" teglsteinsskorstein anbefales gulvspole med 9 mm. stang. Art.nr. 51200

Det følger ikke koster med håndspolen. Stjernekoster finner du under fanen ' Feierkoster'