3.390,00 NOK

Art.nr.: 51157

Denne modell velger du, hvis du vil bruke egne koster rett i gjengen.

GFO Handspole 42 med 7,2 mm. glassfiberstang er et universalverktøy for feiing av røykrør og små og mellomstore skorsteiner opp til ca. Ø 200 mm. Kan brukes fra tak eller som oppstøter. Håndspolen er utviklet for bruk sammen med stjernekoster, men det går også fint å bruke vanlige, ikke for stive, oppstøterkoster med 3/8 gjenger.
Friløpsbremsen innstilles til ønsket virkning. Bremsen må være innstilt akkurat så hardt at stangen ikke løper ut av egen kraft. Er du uheldig og knekker stangen, finnes løse gjengestykker eller ny stang som reservedeler.
Til tyngre jobber og 9" teglsteinsskorstein anbefales gulvspole med 9 mm. stang. Art.nr. 51200

Det følger ikke koster med håndspolen. Stjernekoster finner du under fanen ' Feierkoster'