279.990,00 NOK
63.250,00 NOK
46.700,00 NOK
39.990,00 NOK 42.990,00 NOK
36.990,00 NOK
28.990,00 NOK
16.795,00 NOK
7.490,00 NOK
5.990,00 NOK
5.490,00 NOK

En av de største helsebekymringene som følger med skitne kanaler er redusert innendørs luftkvalitet. Dårlig luftkvalitet kan virke som et problem bare når du er utendørs, og inhalerer tåke, røyk og annen forurensning, men luften inne i våre hjem eller på kontoret kan faktisk være mye verre å puste inn. Hvis noen lider av astma, allergier eller andre luftveissykdommer, kan de oppleve forverrede symptomer på grunn av skitt i kanalene. Overflødig fuktighet kan også føre til muggvekst, noe som resulterer i allergiske reaksjoner og helseproblemer.

Det er et velkjent faktum at ventilasjonssystemer blir installert i bygninger for å ventilere rommene. Systemet er designet for å tilføre eller trekke ut en bestemt mengde luft til rommene. Selv med filtre montert på systemet, vil forurensninger komme inn i systemet over tid. Forurensninger akkumuleres gjennom årene, og kan etter flere år bygge seg opp til en betydelig mengde.

Konsekvensen er at systemet ikke fungerer som designet. Hvis systemet, i tillegg til å transportere frisk luft, også tjener til å varme/kjøle rommene, kan det bli vanskelig å regulere. Den akkumulerte støvet skaper et grunnlag for bakterier og sopp. Disse kan, over tid, frigjøre seg fra kanalen og transporteres inn i ventilerte rom.

Blokkerte eller sterkt forurensede filtre skaper også et grunnlag for bakterier og sopp. Sporene vil over tid vokse gjennom og frigjøre seg på den andre siden av filteret. På denne måten kan de nå de ventilerte rommene. Dette kan føre til sykdommer for personene som jobber i rommene.

Sykdommene vil vise seg som slimhinnebetennelse, migrene, tretthet, depresjon osv. Dårlig innendørs luftkvalitet kommer ikke bare fra ventilasjonssystemet, men det bidrar definitivt i stor grad.

Ventilasjonssystemer eksisterer ikke bare som komfortventilasjon på kontorer, men brukes også i industrien som avsug for gasser, røyk og støv. Disse anleggene er ofte veldig forurensede. Mange av disse anleggene har ingen direkte innflytelse på innendørs luftkvalitet fordi de fungerer som utluft. Imidlertid kan kanalene bli blokkerte og dermed forårsake dårlig avsug fra rommene.

En skitten ventilasjonskanal skaper en brannfare. Støv brenner veldig lett, og med sug i kanalsystemet kan brannen spre seg raskt til andre deler av bygningen.

Av alle de ovennevnte grunner er det viktig å rengjøre kanalsystemet jevnlig.

Et rengjøringsoppdrag kan deles inn i 6 faser:

  • Planleggingsmøte
  • Inspeksjonen
  • Tilbudet
  • Rengjøringen
  • Dokumentasjon
  • Oppfølging

Planleggingsmøte:
På dette møtet bør problemene avklares med kunden. Systemet må inspiseres for å identifisere eventuelle problemer.

Inspeksjonen:
Inspeksjonen tjener til å identifisere nøyaktig hvor og i hvilken grad problemer eksisterer. Ofte er det ikke tilstrekkelig å inspisere visuelt, rett og slett fordi det ikke alltid er mulig å komme inn i kanalen. Et Wöhler VIS 250 Basic inspeksjonskamera et effektivt verktøy for å komme til de mest fjerne delene av systemet. For bygninger som stiller svært strenge krav til innendørs luftkvalitet, kan prøver av støvet tas. Disse prøvene kan undersøkes for sammensetning og innhold av bakterier. Etter inspeksjon og analyse er det mulig å utarbeide et forslag til arbeid/rengjøring som skal utføres.

Tilbudet:
Etter inspeksjonen og forslaget er det vanligvis mulig å tilby et rengjøringsprogram. Omfanget og tiden brukt til rengjøring kan være vanskelig å estimere, og kan derfor prises per time.

Rengjøringen:
Den faktiske rengjøringen utføres på bakgrunn av inspeksjonen og på en måte som er best egnet for det gitte systemet. Se en kort redegjørelse nedenfor.

Dokumentasjon:
Oppdraget avsluttes ved å undersøke systemet sammen med kunden. Det anbefales at det gjøres en videoinspeksjon. Denne inspeksjonen utføres på samme steder som den første inspeksjonen ble utført. På denne måten er det mulig å få data som kan sammenlignes.

Oppfølging:
Etter den endelige leveransen kan det arrangeres en serviceavtale med kunden.

Svar på ofte stile spørsmål

Børstene vi leverer er laget med ventilasjonsrens for øyet. For ventilasjon av runde kanaler i boliger, med diameter opp til Ø25cm, kan oppdraget løses med håndholdt utstyr.

En ting er en roterende børste, men et annet viktig aspekt er å få skitten ut av kanalene. Til det trengs det en kraftig luftstrøm. Du bør alltid sørge for at du har en luftstrøm på minimum 10 m/s for å transportere støvet til filterenheten.

I stedet for å kjøpe en veldig stor vifte for de store kanalene, er det ofte mer fornuftig å kjøpe to mellomstore vifter og koble dem sammen for de store jobbene. Avtrekksvifter kan du finne her..

For å bidra til en høyere luftstrøm, avstenges kanalene til et mindre område med skumtettinger eller sperreballonger.

Vi har satt sammen tre pakker for rens av boligventilasjon, hvor du enkelt kan velge pakken som samsvarer med oppdraget. Utstyrspakker for Ventilasjonsrens inneholder børster, aksler og avtrekksvifte mv. som du vil trenge for å kunne starte på ditt første oppdrag.

Ved større diameter eller firkantede kanaler, bør man vurdere rensemaskiner for større kanaler. Rensemaskinen DC 4 og de spesiallagede børstene, kan benyttes i både runde og rektangulære kanaler. Dette da DC4 børstene består av to børster, en som passer til kanalens størrelse og en som er nøyaktig 42 % større for å nå hjørnene i en rektangulær kanal. 

De større rensemaskinene, MPR Multifunksjonsrobot og DC 4 har en rekkevidde på opptil 30 meter. DC 5 inntil 20 meter.

Ingen spesielle ferdigheter eller sertifiseringer kreves for å rense ventilasjonskanaler, men tenk over høyde og sikring. Sist kan vi nevne at utstyret som vi leverer, enkelt kan repareres på stedet. Grunnen til at dette nevnes, er at man vil oppleve at kosten setter seg fast i kanalene. Svært få kanaler er laget med fokus på ventilasjonsrens og det er skarpe kanter, skruer og uoversiktlige lydfeller som kan gjøre oppgaven utfordrende. Men med rett reperasjonsverktøy for hånden, kan du enkelt reparere akslene på stedet og fortsette på jobben uten stans.

Lykke til!