GermiTech AS leverer den tradisjonelle uniformen for feiere, i et snitt og kvalitet nedarvet fra tidligere tider. Tøyet syes i et velkjent støvtett kvalitetsstoff, og oppfyller kravene til vernetøy for Skorsteinsfeiere.

35,00 NOK
240,00 NOK
40,00 NOK
2.160,00 NOK
125,00 NOK
150,00 NOK
1.290,00 NOK
9.490,00 NOK