515,00 NOK

Art.nr.: 942939
Magnetholder som gjør det mulig å oppgradere tidligere kameramodell VIS2000pro med kabeltrommel til ny VIS500 monitor. Det bør benyttes 2 stk.